sahypa-bg - 1

Biz hakda

22831724254.jpg_Q75

Biz kim

“Chongqing Hongguan Medical Equipment Co., Ltd.”, ISO: 13485 we ISO: 9001 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçen R&D, önümçilik we satuw mümkinçilikleri bolan lukmançylyk sarp ediş önümlerini üpjün ediji.Önümler CEB CE şahadatnamasyny aldy.

“Chongqing Hongguan Medical Equipment Co., Ltd.” 2000-nji ýylda Hytaýyň Çongçin şäheriniň Nanan etrabynyň 8-nji Jiangxia ýolunda ýerleşýär.Kompaniýanyň meýdany 3000 inedördül metr, 30 dürli önümçilik enjamy, 20 sany gözleg enjamy, gaz hromatografy, bölejikleriň süzgüç netijeliligini barlaýjy, çeýeligi we güýç synagy, dartyş güýji barlaýjy, inkubator we ş.m.Kompaniýa, doly kär, baý tejribe, ýokary hilli önümler we amatly bahalar bilen köp bölek satyjylar bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

Biz näme edýäris

Häzirki wagtda kompaniýa lukmançylyk goragyny öz içine alýan 40-dan gowrak önüm öndürýär (bir gezek ulanylýan lukmançylyk ýüzi maskasy; hirurgiki maska; bir gezek ulanylýan dokma gapagy; bir gezek ulanylýan lukmançylyk kauçuk barlag ellikleri; Bir gezek ulanylýan sterilizasiýa edilen rezin hirurgiki ellikler; Lukmançylyk gorag maskasy; Lukmançylyk (PE); film barlag ellikleri; izolýasiýa eşigi; Lukmançylyk gorag eşigi), lukmançylyk geýimleri (şol sanda hirurgiki deşik polotensasy; bir gezek ulanylýan hirurgiki list; lukmançylyk düşegi; şeýle hem öý elektronikasynyň täze ýerleşişi (gan basyşynyň elektron monitoryny we infragyzyl termometri goşmak bilen) we in vitro anyklaýyş önümleri we ş.m.

Häzirki wagtda kompaniýanyň 120 işgäri bar, şol sanda önümi ösdürmäge ünsi jemleýän 15-den gowrak adam.Häzirki wagtda kompaniýanyň 80 işgäri bar, şol sanda önümi ösdürmäge ünsi jemleýän 15-den gowrak adam.

önüm-4
önüm-3
önüm-2
önüm-1

Nädip edýäris

Biz elmydama "adamlara gönükdirilen, hil taýdan ilkinji" dolandyryş pelsepesine eýerýäris;kärhananyň ruhy hökmünde "zähmet, öňdebaryjy we täzelikçi" bolmak, "ylmy dolandyryşa, önümiň hilini üpjün etmek, öndürijiligiň yzygiderli gowulaşmagy, müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak" jemgyýetçilik maksatlarynyň köpüsi üçin korporatiw maksat hökmünde berjaý etmek; ýokary hilli önümler we gowy hyzmat!

Dolandyryş pelsepesi

adamlara gönükdirilen, ilki bilen hil

Kärhananyň ruhy

zähmet, öňdebaryjy we täzelikçi

Korporatiw maksat

ýokary derejeli dolandyryş, önümiň hilini üpjün etmek, öndürijiligiň yzygiderli gowulaşmagy, müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak

Döredileli bäri kompaniýa 20 ýyl geçdi.Geçmişe ser salanymyzda, öňdebaryjy bolduk we täzelik etdik;20 ýyl soň, şemalda we tolkunlarda münüp, öňe barýarys!2024-nji ýylda 20,000㎡ meýdany bolan täze senagat seýilgähimiz bolar.Şol döwürde, müşderilerimiz üçin has gowy önümleri we hyzmatlary ösdürmek we üpjün etmek üçin has gowy mümkinçiliklerimiz bolar!