01

Önümçilik artykmaçlygy

Meýdany 20,000 inedördül metrden gowrak bolan “Chongqing Hongguan Medical Equipment Co., Ltd.” zawod her ýyl dünýäniň dürli künjeklerine köp sanly ýokary hilli lukmançylyk sarp ediş materiallaryny iberýär.

02

Hyzmat artykmaçlygy

Häzirki wagtda kompaniýa lukmançylyk goragyny öz içine alýan 40-dan gowrak önüm öndürýär, şol sanda bir gezek ulanylýan lukmançylyk ýüz maskasy gical hirurgiki maska ​​p Bir gezek ulanylýan dokalmadyk gapak ; Bir gezek ulanylýan lukmançylyk rezin barlag ellikleri p Bir gezek ulanylýan sterilizasiýa edilen rezin hirurgiki ellikler ; Lukmançylyk gorag maskasy ; Lukmançylyk (PE) film synagy ...

03

Önümiň artykmaçlyklary

Häzirki wagtda kompaniýa lukmançylyk goragyny öz içine alýan 40-dan gowrak önüm öndürýär, şol sanda bir gezek ulanylýan lukmançylyk ýüz maskasy gical hirurgiki maska ​​p Bir gezek ulanylýan dokalmadyk gapak ; Bir gezek ulanylýan lukmançylyk rezin barlag ellikleri p Bir gezek ulanylýan sterilizasiýa edilen rezin hirurgiki ellikler ; Lukmançylyk gorag maskasy ; Lukmançylyk (PE) film synagy ...

04

Doly kär

Kompaniýa 40-dan gowrak önüm öndürýär, her önümiň ähli kärleri bar.

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Önümleriň gymmaty:

Önümleriň gymmaty:

Hongguan Medical önümçilige gönükdirilen kärhana Önümçilikden soň göni satuw ...

0101
Gözleg we gözleg ukyby:

Gözleg we gözleg ukyby:

Häzirki wagtda kompaniýanyň 80 işgäri bar, şol sanda önüme ünsi jemleýän 15-den gowrak adam ...

0202
Önümçilik kuwwaty:

Önümçilik kuwwaty:

“Chongqing Hongguan Medical Equipment Co., Ltd.” 20,000-den gowrak meýdany tutýar ...

0303
Doly kär:

Doly kär:

kompaniýa 40-dan gowrak önüm öndürýär, her önümiň ähli kärleri bar.

0404
satuw kanallary:

satuw kanallary:

senagat we söwda monolit kärhanalary, önümçilik we satuw, ýeterlik üpjünçilik, anyk satuw prosesi.

0505
Hyzmat we satuwdan soňky hyzmat:

Hyzmat we satuwdan soňky hyzmat:

senagat we söwda monolit kärhanalary, önümçilik we satuw, ýeterlik üpjünçilik, anyk satuw prosesi.

0606
Önümleriň gymmaty:
Önümleriň gymmaty:
Önümleriň gymmaty:
Doly kär
Satyş kanallary
Hyzmat we satuwdan soňky hyzmat

Önümleriň gymmaty:

Hongguan Medical önümçilige gönükdirilen kärhana, önümçilikden soň göni satuw önümiň hilini ýokarlandyrmak, hyzmatlaryň netijeliligini ýokarlandyrmak we müşderileriň peýdalylygyny ýokarlandyrmak üçin çykdajylary ep-esli azaldyp biler we şeýlelik bilen kärhana bäsdeşlik artykmaçlygyny berer.

Önümleriň gymmaty:

Hongguan Medical önümçilige gönükdirilen kärhana, önümçilikden soň göni satuw önümiň hilini ýokarlandyrmak, hyzmatlaryň netijeliligini ýokarlandyrmak we müşderileriň peýdalylygyny ýokarlandyrmak üçin çykdajylary ep-esli azaldyp biler we şeýlelik bilen kärhana bäsdeşlik artykmaçlygyny berer.

Önümleriň gymmaty:

Hongguan Medical önümçilige gönükdirilen kärhana, önümçilikden soň göni satuw önümiň hilini ýokarlandyrmak, hyzmatlaryň netijeliligini ýokarlandyrmak we müşderileriň peýdalylygyny ýokarlandyrmak üçin çykdajylary ep-esli azaldyp biler we şeýlelik bilen kärhana bäsdeşlik artykmaçlygyny berer.

Doly kär

Satyş kanallary

Senagat we söwda monolit kärhanalary, önümçilik we satuw, ýeterlik üpjünçilik, anyk satuw prosesi.

Hyzmat we satuwdan soňky hyzmat

Müşderileriň önümlere bolan aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin OEM we ODM, ýöriteleşdirilen hyzmatlary goldaň.

Iň soňky habarlar

89-njy Hytaý Halkara lukmançylyk enjamlary ýarmarkasy (CMEF) üstünlikli tamamlanýar
04-15-24

89-njy Hytaý Internationa ...

1979-njy ýylda esaslandyrylan we ýylda iki gezek ýazda we güýzde geçirilýän Hytaý Halkara lukmançylyk enjamlary ýarmarkasy (CMEF) 30 ýyllap üznüksiz innowasiýa we öz-özüňi kämilleşdirmekden soň Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde iň uly lukmançylyk enjamlary we degişli önümler we hyzmatlar sergisine öwrüldi. .Sergi ...

habarlar_btn
Hirurgiki geýim senagaty ünsi özüne çekýär: Soňky ösüşler, bazaryň dünýägaraýşy we geljegi
04-15-24

Hirurgiki geýim senagaty ...

Soňky döwürde hirurgiki geýim senagaty üns merkezinde boldy, maddy ylymda gazanylan üstünlikler, kadalaşdyryjy düzgünler we durnukly önümçilik tejribesi bazary öňe sürýär.Önelgesizligi saklamakda we keseliň hapalanmagynyň öňüni almakda möhüm rol oýnaýan hirurgiki eşikler ...

habarlar_btn
Bambuk diliniň depressory, saglygy goraýyş innowasiýasy merkeziň basgançagy hökmünde global ünsi özüne çekýär
04-09-24

Bambuk diliniň depressory Gar ...

Saglygy goraýyş innowasiýalarynyň çalt depginde ösýän dünýäsinde bambuk dili depressory, lukman hünärmenleriniň we halk köpçüliginiň ünsüni özüne çekip, düýbüni tutujy enjam hökmünde ýüze çykdy.Traditionalaňy-ýakynda adaty dil depressorlaryna ekologiýa taýdan arassa alternatiwanyň sözbaşylary ...

habarlar_btn