sahypa-bg - 1

Önümler

 • I synp ýokary siňdiriji lukmançylyk hiç biri Steril pagta topy siňdiriji pagta ýüň topy

  I synp ýokary siňdiriji lukmançylyk hiç biri Steril pagta topy siňdiriji pagta ýüň topy

  Önümiň ady: pagta toplary

  Aýratynlygy: 5g, 10g, 25g, 50g, 250g, 500g

  Önümiň öndürijiligi: Deri, ýara dezinfeksiýa bejergisi, guralda dermanlary ýa-da dezinfeksiýalary ulanmak, neşe ýa-da dezinfeksiýa serişdeleri, ak reňk, ýumşak, reňk tegmilleri, tegmiller, ys ýok.

  Ulanyş gerimi: derini, ýaralary arassalamak üçin ulanylýar

 • Lukmançylyk çykdajylary

  Lukmançylyk çykdajylary

  Gauze bandaj

  Haryt adyGauze bandaj

  Aýratynlygy: 6 * 600 sm 8 * 600 sm 10 * 600 sm

  Gurluş düzümi: turba, elastik däl material, ýara bilen göni aragatnaşykda däl, arassa bolmaly, galyndy ýok, kesilen gyrasy ýok.

  Ulanyş gerimi: örtmek we berkitmek roluny ýerine ýetirmek üçin, berkitmek üçin ýarany geýmek ýa-da el-aýak üçin ulanylýar.

  Gaplamak: 2 rulon / sumka

 • Dokalan däl lukmançylyk wet örtügi bandaj

  Dokalan däl lukmançylyk wet örtügi bandaj

  Elastik bandaj

  Haryt adyElastik bandaj

  Aýratynlygy: 10 sm 12 sm 20 sm

  Gurluş düzümi: turba şekilli, elastik material, ýara bilen göni aragatnaşykda däl, bint ýumşak, yssyz, birmeňzeş reňkli, tekiz gyralary bolmaly, bölünme, gatlak, tegmiller bolmaly däl, öz-özüne ýelmeýän bandaj bolmaly. ýelimleýji, çeýeligi, boýalmaýan saçlary, deri, geýim aýratynlyklary.

  Ulanyş gerimi: örtük we berkitme roluny oýnamak üçin hökmany güýç bermek üçin ýara geýinmek ýa-da el-aýak üçin ulanylýar.

  Gaplamak: sumka: 2 rulon / halta guty: 25 * 4500mm 48 rulon / guty 50 * 4500mm 24 rulon / guty 75 * 4500mm 24 rulon / guty 100 * 4500mm 12 rulon / guty

 • Ekologiýa taýdan arassa lukmançylyk bir gezek ulanylýan Bambuk pagta budlary makiýaup, gulak pagta çişlerini bambuk taýaklary bilen lukmançylyk çişigini aýyrýar

  Ekologiýa taýdan arassa lukmançylyk bir gezek ulanylýan Bambuk pagta budlary makiýaup, gulak pagta çişlerini bambuk taýaklary bilen lukmançylyk çişigini aýyrýar

  Lukmançylyk çişleri

  Önümiň ady : Lukmançylyk pagta çişleri

  Aýratynlygy: 10 sm 12 sm 20 sm

  Gurluşy: Pagta süýümleri pagta süýümlerinden we pagta kellelerinden, çişler bambuk taýaklaryndan ýasalýar;pagta kelleleri YY0330-2002 laýyklykda lukmançylyk taýdan ulanmak üçin peselen pagtadan ýasalýar.

  Ulanyş gerimi: Derini we ýaralary arassalamak üçin ulanylýar.

   

  Gaplamak: 50pc / sumka

 • Dr.Hima Bir gezek ulanylýan lukmançylyk steril powidon ýod suwuklygy pagta süpürgiç

  Dr.Hima Bir gezek ulanylýan lukmançylyk steril powidon ýod suwuklygy pagta süpürgiç

  Odod Swabs

  Önümiň ady: odod Swabs

  Model: ýod bilen siňdirilen lukmançylyk çişleri üçin ýod çişleri, ýod pagta süýümleri.

  Spesifikasiýa: goşa uçly 8 sm

  Gurluşy: önüm lukmançylyk çişlerinden we ýodofor suwuklygyndan, lukmançylyk çişleri plastik turbalardan we eriş pagtadan polipropilenden ýasalýar.

  Ulanyş gerimi: sanjymdan we infuziýadan öň bitewi derini dezinfeksiýa etmek üçin amatly.

  Gaplamak: Aýry-aýry gaplanan, 50 sany / guty

 • Öndüriji Bir gezek ulanylýan steril agaç bambuk dil depressory

  Öndüriji Bir gezek ulanylýan steril agaç bambuk dil depressory

  Önümiň aýratynlyklary: A görnüşi: 150 * 18mm (agaç) B görnüşi 150 * 18mm (bambuk)

  Önümiň öndürijiligi we gurluşynyň düzümi product Önüm agaçdan ýa-da beýleki materiallardan ýasalýar we üstü tekiz, tegmillerden, tegmillerden, yslardan, gabyklardan we çatryklardan boş bolmalydyr.

  Ulanyş gerimi: barlag wagtynda diliň peselmegi üçin

  Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

  Töleg: T / T.

  Bukja: 200pc / pack , 50pack / Carton

  Bahasy: $ 0.015 / pc

  (Çig mal bahalarynyň üýtgemegi sebäpli bahalar bazar şertlerine laýyk gelýär)

  Hytaýda öz zawodlarymyz bar.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk plastmassa Waginal dilatory tekiz we amatly goýmak Amatly rahatlyk Plastiki waginal dilator toplumy

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk plastmassa Waginal dilatory tekiz we amatly goýmak Amatly rahatlyk Plastiki waginal dilator toplumy

  Plastiki waginal dilatatorlar, jynsy işjeňlik, çanaklyk synaglary ýa-da beýleki waginal amallar wagtynda waginal agyryny ýa-da rahatsyzlygy başdan geçirýän aýallara kömek etmek üçin döredilen lukmançylyk enjamlarydyr.Arassalamak we saklamak aňsat, lukmançylyk derejesindäki plastmassadan ýasalýar we waginal diwarlary we dokumalary ýuwaş-ýuwaşdan we ýuwaşlyk bilen uzatmak üçin dürli ululykda bolýar.Waginal dilatatorlar, adatça, waginizm, wulwodiniýa we dispareuniýa ýaly şertleri bejermek meýilnamasynyň bir bölegi hökmünde ulanylýar we ýakyn işlerde aýallara rahatlygy we ynamy dikeltmäge kömek edip biler.Plastiki waginal dilatorlar metal ýa-da aýna ýaly beýleki materiallardan birnäçe artykmaçlygy, şol sanda rahatlygy we elýeterliligi ýokarlandyrýar.

   

  Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

  Töleg: T / T.

  Bukja: 100pc / paket

  Bahasy: $ 0.07 / pc

  (Çig mal bahalarynyň üýtgemegi sebäpli bahalar bazar şertlerine laýyk gelýär)

  Hytaýda öz zawodlarymyz bar.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

 • Qualityokary hilli we çykdajyly drena Bag haltalary peşew haltasy Kateter haltasy Siýdik drena bag sumkasy

  Qualityokary hilli we çykdajyly drena Bag haltalary peşew haltasy Kateter haltasy Siýdik drena bag sumkasy

  Zeýkeş haltasy peşew, gan ýa-da beýleki galyndy önümleri ýaly beden suwuklyklaryny ýygnamak we saklamak üçin ulanylýan lukmançylyk enjamydyr.Olar peşew ýollaryny ýa-da bedeniň beýleki ýerlerini öz içine alýan dürli lukmançylyk şertlerini we amallaryny dolandyrmak üçin ulanylýar.Zeýkeş haltasynyň düzümi, adatça, plastmassa ýa-da beýleki çeýe materiallardan ýasalan sumkadan we sumka dakylýan kateterden ýa-da beýleki drena tube turbasyndan durýar.Torba syzdyryjy we ulanylandan soň ýok etmek üçin niýetlenendir.

  Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

  Töleg: T / T.

  Bukja: 25pc / pack , 26pack / Carton

  Bahasy: $ 0.62 / pc

  (Çig mal bahalarynyň üýtgemegi sebäpli bahalar bazar şertlerine laýyk gelýär)

  Hytaýda öz zawodlarymyz bar.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

 • Lukmançylyk taýdan bir gezek ulanylýan sterilizasiýa edilen pagta süýümlerini öndürmek - Ginekologiki çişler Lukmançylyk bejergisi üçin hil önümleri

  Lukmançylyk taýdan bir gezek ulanylýan sterilizasiýa edilen pagta süýümlerini öndürmek - Ginekologiki çişler Lukmançylyk bejergisi üçin hil önümleri

  Sterilizlenen pagta süýümleri, steril pagta süýümli ýüzleýjiler diýlip hem atlandyrylýar, nusgalary ýygnamak ýa-da bedeniň belli ýerlerine derman ulanmak üçin ulanylýan lukmançylyk derejeli gurallar.Bu çişikler bakteriýalaryň ýa-da beýleki mikroorganizmleriň nusga ýa-da hassanyň bedenine girmeginiň öňüni almak üçin sterilizasiýa edilen ýumşak, siňdiriji pagta ujy bilen agaçdan ýa-da plastmassa taýakdan durýar.

  Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

  Töleg: T / T.

  Bukja: 12 sm : 25pcs / sumka, 50bag / pack , 25pack / Carton

  20 sm : 12pcs / sumka, 20bag / pack, 25pack / Carton

  Bahasy: $ 1.74 / paket

  (Çig mal bahalarynyň üýtgemegi sebäpli bahalar bazar şertlerine laýyk gelýär)

  Hytaýda öz zawodlarymyz bar.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

 • Oundarany geýmek we el-aýak goldawy üçin ýokary hilli doka bandajyny öndürmek 6 * 600cm 8 * 600cm 10 * 600cm

  Oundarany geýmek we el-aýak goldawy üçin ýokary hilli doka bandajyny öndürmek 6 * 600cm 8 * 600cm 10 * 600cm

  Doka bandajlary, ýaralary ýapmak we ýerinde berkitmek üçin ulanylýan lukmançylyk geýimidir.Olar pagta ýa-da etrap ýaly ýumşak, dem alýan matalardan ýasalyp, ýarany goramak bilen howanyň we çyglylygyň geçmegine mümkinçilik berýän görnüşde dokalan.Doka bandajlary dürli ululykda bolýar we öňünden kesilen ýa-da adaty ölçeg üçin rulonlarda satyn alyp bolýar.Adatça ilkinji kömeklerde, hassahanalarda we klinikalarda ownuk kesiklerden we döwüklerden has agyr ýaralara çenli dürli şikesleri bejermek üçin ulanylýar.Gauze bandajlary ýelimleýji lenta ýa-da bint bilen örtülip, ​​berkidilip bilner we islendik gowy saklanylýan ilkinji kömek enjamynyň möhüm bölegi bolup durýar.

   

  Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

  Töleg: T / T.

  Bukja:

  6 * 600 sm 10pc / paket 500pc / Carton

  8 * 600 sm 10pc / gap 500pc / Carton

  10 * 600 sm 10pc / gap 500pc / Carton

  Bahasy:

  6 * 600 sm US $ 0.28 / pc

  8 * 600 sm ABŞ dollary $ 0.31 / pc

  10 * 600 sm ABŞ dollary $ 0.35 / pc

  Hytaýda öz zawodlarymyz bar.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

 • Elastik bandaj - oundarany geýmek we el-aýak goldawy üçin ýokary hil we amatlylyk

  Elastik bandaj - oundarany geýmek we el-aýak goldawy üçin ýokary hil we amatlylyk

  Elastik bintler, gysyş bandajlary diýlip hem atlandyrylýar, çişmegi azaltmak ýa-da goldaw bermek üçin beden bölegine basyş etmek üçin ulanylýan uzyn örtüklerdir.Olar köplenç sport lukmançylygynda, ilkinji lukmançylyk kömeginde we operasiýadan soňky idegde çişirme, ştamm we myşsa şikesleri ýaly şertlerde kömek etmek üçin ulanylýar.Elastik bandajlar, adatça, pagta we elastik süýümleriň garyndysyndan ýasalýar, bu bolsa uzalmaga we bedene laýyk gelmäge mümkinçilik berýär.Bedeniň dürli böleklerini ýerleşdirmek üçin dürli giňlikler we uzynlyklar bilen gelýär we gaýtadan ulanylýan ýa-da bir gezek ulanylýan görnüşlerde elýeterlidir.Elastik bintleri ulanmak aňsat we klipler ýa-da ýelimleýji tablar bilen üpjün edilip bilner.

  Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

  Töleg: T / T.

  Bukja: 10 sany / paket

  Bahasy:

  75 * 4500mm: $ 0.36 / pc

  100 * 4500mm: $ 0.49 / pc

  Hytaýda öz zawodlarymyz bar.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

 • Hongguan lukmançylygyndan ýokary hilli we çykdajyly doka bloklary

  Hongguan lukmançylygyndan ýokary hilli we çykdajyly doka bloklary

  Doka bloklary, ýaralary ýapmak we bejergini ösdürmek üçin ulanylýan lukmançylyk geýimidir.Adatça pagta ýa-da etrap ýaly ýumşak, dem alýan matadan ýasalýar we ýarany infeksiýadan we mundan beýläkki şikeslerden goramak bilen howanyň we çyglylygyň geçmegine mümkinçilik berýän açyk, açyk gurluş bilen dokalýar.Doka bloklary dürli ululykda we galyňlykda bolýar we öňünden kesilen ýa-da adaty ölçeg üçin rulonlarda satyn alyp bolýar.Olar köplenç ilkinji kömek enjamlarynda, hassahanalarda we klinikalarda ulanylýar we ýelimleýji lenta ýa-da bint bilen örtülip bilner.Doka bloklary ýarany bejermekde köpugurly we möhüm guraldyr we dürli şikesler üçin ulanylyp bilner.

  Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

  Töleg: T / T.

  Bukja:

  5x7x8cm 4 bölek / 200 bölek / sumka 50 halta / karton

  6x8x8cm 4 bölek / gap 200 bölek / sumka 50 halta / karton

  8 * 10 * 8 4 bölek / 200 bölek / sumka 32 halta / karton

  Bahasy:

  5x7x8cm: $ 0.021 / pc

  6x8x8cm: $ 0.022 / pc

  8 * 10 * 8 sm: $ 0.023 / pc

  (Çig mal bahalarynyň üýtgemegi sebäpli bahalar bazar şertlerine laýyk gelýär)

  Hytaýda öz zawodlarymyz bar.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

123Indiki>>> Sahypa 1/3