sahypa-bg - 1

önüm

Dokalan däl lukmançylyk wet örtügi bandaj

Gysga düşündiriş:

Elastik bandaj

Haryt adyElastik bandaj

Aýratynlygy: 10 sm 12 sm 20 sm

Gurluş düzümi: turba şekilli, elastik material, ýara bilen göni aragatnaşykda däl, bint ýumşak, yssyz, birmeňzeş reňkli, tekiz gyralary bolmaly, bölünme, gatlak, tegmiller bolmaly däl, öz-özüne ýelmeýän bandaj bolmaly. ýelimleýji, çeýeligi, boýalmaýan saçlary, deri, geýim aýratynlyklary.

Ulanyş gerimi: örtük we berkitme roluny oýnamak üçin hökmany güýç bermek üçin ýara geýinmek ýa-da el-aýak üçin ulanylýar.

Gaplamak: sumka: 2 rulon / halta guty: 25 * 4500mm 48 rulon / guty 50 * 4500mm 24 rulon / guty 75 * 4500mm 24 rulon / guty 100 * 4500mm 12 rulon / guty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň