sahypa-bg - 1

Dr.Hima (Bölek söwda markasy)

 • I synp ýokary siňdiriji lukmançylyk hiç hili steril pagta topy siňdiriji pagta ýüň topy

  I synp ýokary siňdiriji lukmançylyk hiç hili steril pagta topy siňdiriji pagta ýüň topy

  Önümiň ady: pagta toplary

  Aýratynlygy: 5g, 10g, 25g, 50g, 250g, 500g

  Önümiň öndürijiligi: Deri, ýara dezinfeksiýa bejergisi, guralda dermanlary ýa-da dezinfeksiýalary ulanmak, neşe ýa-da dezinfeksiýa serişdeleri, ak reňk, ýumşak, reňk tegmilleri, tegmiller, ys ýok.

  Ulanyş gerimi: derini, ýaralary arassalamak üçin ulanylýar

 • Lukmançylyk çykdajylary

  Lukmançylyk çykdajylary

  Gauze bandaj

  Haryt adyGauze bandaj

  Aýratynlygy: 6 * 600 sm 8 * 600 sm 10 * 600 sm

  Gurluş düzümi: turba, elastik däl material, ýara bilen göni aragatnaşykda däl, arassa bolmaly, galyndy ýok, kesilen gyrasy ýok.

  Ulanyş gerimi: örtmek we berkitmek roluny ýerine ýetirmek üçin, berkitmek üçin ýarany geýmek ýa-da el-aýak üçin ulanylýar.

  Gaplamak: 2 rulon / sumka

 • Dokalan däl lukmançylyk wet örtügi bandaj

  Dokalan däl lukmançylyk wet örtügi bandaj

  Elastik bandaj

  Haryt adyElastik bandaj

  Aýratynlygy: 10 sm 12 sm 20 sm

  Gurluş düzümi: turba şekilli, elastik material, ýara bilen göni aragatnaşykda däl, bint ýumşak, yssyz, birmeňzeş reňkli, tekiz gyralary bolmaly, bölünme, gatlak, tegmiller bolmaly däl, öz-özüne ýelmeýän bandaj bolmaly. ýelimleýji, çeýeligi, boýalmaýan saçlary, deri, geýim aýratynlyklary.

  Ulanyş gerimi: örtük we berkitme roluny oýnamak üçin hökmany güýç bermek üçin ýara geýinmek ýa-da el-aýak üçin ulanylýar.

  Gaplamak: sumka: 2 rulon / halta guty: 25 * 4500mm 48 rulon / guty 50 * 4500mm 24 rulon / guty 75 * 4500mm 24 rulon / guty 100 * 4500mm 12 rulon / guty

 • Ekologiýa taýdan arassa lukmançylyk bir gezek ulanylýan Bambuk pagta budlary makiýaup, gulak pagta çişlerini bambuk taýaklary bilen lukmançylyk çişigini aýyrýar

  Ekologiýa taýdan arassa lukmançylyk bir gezek ulanylýan Bambuk pagta budlary makiýaup, gulak pagta çişlerini bambuk taýaklary bilen lukmançylyk çişigini aýyrýar

  Lukmançylyk çişleri

  Önümiň ady : Lukmançylyk pagta çişleri

  Aýratynlygy: 10 sm 12 sm 20 sm

  Gurluşy: Pagta süýümleri pagta süýümlerinden we pagta kellelerinden, çişler bambuk taýaklaryndan ýasalýar;pagta kelleleri YY0330-2002 laýyklykda lukmançylyk taýdan ulanmak üçin peselen pagtadan ýasalýar.

  Ulanyş gerimi: Derini we ýaralary arassalamak üçin ulanylýar.

   

  Gaplamak: 50pc / sumka

 • Dr.Hima Bir gezek ulanylýan lukmançylyk steril powidon ýod suwuklygy pagta süpürgiç

  Dr.Hima Bir gezek ulanylýan lukmançylyk steril powidon ýod suwuklygy pagta süpürgiç

  Odod Swabs

  Önümiň ady: odod Swabs

  Model: ýod bilen siňdirilen lukmançylyk çişleri üçin ýod çişleri, ýod pagta süýümleri.

  Spesifikasiýa: goşa uçly 8 sm

  Gurluşy: önüm lukmançylyk çişlerinden we ýodofor suwuklygyndan, lukmançylyk çişleri plastik turbalardan we eriş pagtadan polipropilenden ýasalýar.

  Ulanyş gerimi: sanjymdan we infuziýadan öň bitewi derini dezinfeksiýa etmek üçin amatly.

  Gaplamak: Aýry-aýry gaplanan, 50 sany / guty