sahypa-bg - 1

Habarlar

89-njy Hytaý Halkara lukmançylyk enjamlary ýarmarkasy (CMEF) üstünlikli tamamlanýar

1979-njy ýylda esaslandyrylan we ýylda iki gezek ýazda we güýzde geçirilýän Hytaý Halkara lukmançylyk enjamlary ýarmarkasy (CMEF) 30 ýyllap üznüksiz innowasiýa we öz-özüňi kämilleşdirmekden soň Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde iň uly lukmançylyk enjamlary we degişli önümler we hyzmatlar sergisine öwrüldi. .Sergi lukmançylyk şekillendiriş, in vitro anyklaýyş, elektronika, optika, ilkinji kömek, reabilitasiýa we ideg, şeýle hem lukmançylyk pudagy gönüden-göni we giňişleýin hyzmat edýän lukmançylyk maglumat tehnologiýasy, autsorsing hyzmatlary we ş.m. ýaly on müňlerçe önümi öz içine alýar. Çeşmeden ahyryna çenli lukmançylyk enjamlary pudagynyň zynjyry.Her sessiýada 20-den gowrak ýurtdan 2000-den gowrak lukmançylyk enjamlaryny öndürijiler we dünýäniň 100-den gowrak ýurtlaryndan we sebitlerinden 120,000-den gowrak adam, döwlet edaralary, hassahanalary satyn alyjylar we distribýutorlar CMEF-e söwda we alyş-çalyş edýärler;serginiň has çuňňur ösmegi bilen, CMEF Kongresini, CMEF Imaging, CMEF CMEF, CMEF Kongresi, CMEF Imaging, CMEF IVD, CMEF IT we kiçi markalaryň birnäçesini has çuňňur we has ýöriteleşdirilen ösüşi bilen döretdi. ICMD-iň lukmançylyk ugry döredildi we CMEF lukmançylyk pudagynda iň uly hünär lukmançylyk satyn alyşlary we söwda platformasy, korporatiw keşbi çykarmak üçin iň amatly ýer, şeýle hem hünär maglumatlary paýlanylýan ýer we akademiki platforma boldy we tehnologiki alyş-çalyş.

2024-nji ýylyň 11-14-nji aprelinde Şanhaý milli konwensiýa we sergi merkezinde 89-njy Hytaý halkara lukmançylyk enjamlary ýarmarkasy (CMEF) geçirildi.

Çongçin Honguan lukmançylyk enjamlary, Ltd.oňa goşulmak üçin ähli täze we gyzgyn satuw önümlerini alyň we üstünlikli tamamlanýar.

Täze we köne müşderiniň goldawy üçin minnetdar!

微 信 图片 _20240415090223

14f69aa15e63849e9defd650fa1d2a0 微 信 图片 _20240415090157

 

Hongguan saglygyňyza alada edýär.

Has giňişleýin Hongguan önümi →https://www.hgcmedical.com/products/

Lukmançylyk bilen baglanyşykly zerurlyklar bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

hongguanmedical@outlook.com


Iş wagty: 15-2024-nji aprel